Výbor a kontakty

Kontakt SLK :   leonberger@leonberger.sk

 

Výbor Slovenského Leonberger Klubu 

Predseda:  Ján KOVÁČ

+421 903 903 283 

Tajomník:   Gejza VIDECZKY

    +421 918 600 434     

Poradca chovu:   Katarína PÁLFYOVÁ

        +421 905 829 247        

Hospodár (ekonóm):  Ľudmila GAZDÍKOVÁ

+421 915 787 558 

Člen výboru:  Ing. Gabriela PIMKOVÁ

+420 604 501 213 

Revízna komisia:  Predseda :  Roman DOUBEK

+421 903 542 602 

Administrátor webu:  Naďa VIDECZKÁ

+421 904 630 775