Pravidlá webu

VÝZVA

administrátora webu pre všetkých majiteľov chovateľských staníc, chovných súk a krycích psov

Vážení členovia Slovenského Leonberger Klubu,

ak vlastníte chovateľskú stanicu, chovnú suku alebo krycieho psa, máte možnosť v rámci svojho členstva v SLK mať na klubovej web stránke bezplatne stručnú prezentáciu chovateľskej stanice, chovnej suky, alebo krycieho psa. Pri každom chovnom jedincovi je možné uverejniť 2 fotografie.

Žiadam vás o :

1. Zaslanie doplňujúcich, chýbajúcich, opravujúcich údajov k už zverejneným chovateľským stanciam, chovným sukám a krycím psom.

2. Zaslanie nových údajov na prezentáciu ďalších chovných staníc, chovných súk a krycích psov, ktoré doposiaľ neboli prezentované.

Administrátor webu nezodovedá za obsah, správnosť a úplnosť vami zaslaných údajov a nie je jeho povinnosťou chýbajúce údaje získavať a zhromažďovať inou cestou.   

Vaše údaje posielajte na adresu:  leonberger@leonberger.sk

                                                                                                                                                                    Administrátor webu