Novinky Slovenského Leonberger Klubu

3 . 04
2018

Konečné výsledky súťaže Leonberger of the Year

Vážení členovia SLK,

na základe Vami zaslaných výsledkov umiestnenia Vašich leonkov na jednotlivých výstavách v roku 2017, na základe zverejnených "Výsledkov z klubových a špeciálnych výstav" SLK a partnerských leonberger klubov a na základe Vami zaslaných pripomienok k zverejneným „predbežným výsledkom“ klubovej súťaže bolo Výborom SLK v súlade so schválenými Propozíciami klubovej súťaže vypracované "Konečné poradie" klubovej súťaže Slovak Leonberger of the Year. Vyhlásenie výsledkov súťaže vykonáme na Klubovej výstave v Mošovciach.

                                                                                                      Výbor SLK  

Konečné výsledky

14 . 02
2018

Klubová výstava

Uzávierka prihlášok 10.4.2018.

            Prihláška na klubovú výstavu          Propozície          Program       Cenník

          Spôsob rezervácie ubytovania a stravovania         Dorokované podmienky

16 . 01
2018

2 % z daní

Nenechajte prepadnúť svoje 2%, ale rozhodnite sami, na čo budú použité. SLOVENSKÝ LEONBERGER KLUB – O.Z. splnil všetky zákonné podmienky a môže tento rok žiadať o 2% z daní. Podrobné informácie nájdete vľavo v ponuke 2% z daní.

22 . 09
2017

Špeciálna výstava Kamenný Mlyn 9.9.2017

                     

 Fotografie z výstavy        

25 . 05
2017

Klubová výstava Tajov 20.5.2017

Fotografie z výstavy :  https://uloz.to/m/lyaend/gallery/klubovka-2017         

Heslo :   Tajov.2017                                  

 

23 . 04
2017

Nový test na LEMP

Vážení členovia SLK,

radi by sme Vám touto cestou oznámili spustenie nového genetického testu u plemena Leonberger, ktorý pre chovateľov plemena vykonáva Inštitút genetiky Univerzity v BERNE. Jedná sa o prednedávnom objavenú príčinnú mutáciu, spôsobujúcu chorobu psov s názvom Leukoencefalomyelopatia (LEMP). V prílohách nájdete viac informácií o tomto onemocnení, interpretáciu výsledkov testov, aktuálne odporúčania pre chov a objednávkový formulár vrátane inštrukcií pre zasielanie krvnej vzorky. Výbor SLK v súčasnosti posudzuje informácie a odporúčania Inštitútu genetiky Univerzity v BERNE a konzultuje ich s odbornou verejnosťou na Slovensku. Odporúčame všetkým členom klubu podrobne sa s uvedenými informáciami oboznámiť. Viac informácií a odporúčania SLK poskytne výbor členskej základni na Členskej schôdzi SLK 20. mája 2017.                                                                                                                                                                           Výbor SLK    

Interpretácia LEMP              Genetické testovanie na LEMP                                                              Formulár na testovanie LPN+LEMP

27 . 07
2014

Z historie klubu

"