2% z Vašich daní

Nenechajte prepadnúť svoje 2% z daní, ale rozhodnite sami, na čo budú použité. Slovenský Leonberger Klub - o.z. splnil všetky zákonné podmienky, je v zozname platiteľov a môže tento rok žiadať o 2% z daní. Ak ste pracovali v roku 2021 aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať až 3% z daní - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.                                                                                

Ak sa rozhodnete venovať 2% z daní nášmu klubu, tu je postup:  

a) ak si podávate daňové priznanie sám:  

·       Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane (vyplníte priamo v daňovom  priznaní k dani z príjmov).

·       Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca 2022 buď osobne, alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu, elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

 

b) ak daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:

·       Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive (tlačivo stiahnuť tu), ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. 

·       K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla 2022 osobne  alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

 

Údaje o prijímateľovi (tieto uvádzate v tlačivách):  

IČO/SID: 42051380 

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (Názov): Slovenský Leonberger Klub

Sídlo:  Mišíkova 4,  05201 Spišská Nová Ves

Číslo účtu: IBAN SK6902000000002552849458,  kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ďakujeme.                                                                      

                                                                                Výbor Slovenského Leonberger Klubu