2% z Vašich daní

Nenechajte prepadnúť  svoje 2% z daní, ale rozhodnite sami, na čo budú použité. Slovenský Leonberger Klub - o.z. splnil všetky zákonné podmienky a môže tento rok žiadať o 2% z daní. Ak ste pracovali v roku 2020 aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať až 3% z daní - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o povrdenie tejto práce.                                                                                

Ak sa rozhodnete venovať 2% z daní nášmu klubu, tu je postup:  

1.  Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

2.  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo tu stiahnúť   Potvrdenie o zaplatení dane

3.  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať  2% (3%) z Vašej zaplatenej dane  - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

4. Vyplňte druhé tlačivo tu stihnúť  Vyhlásenie  už aj so sumou, ktorú chcete poukázať nášmu klubu.              

Údaje o prijímateľovi (tieto uvádzate v tlačivách):  

Obchodné meno (Názov): Slovenský Leonberger Klub

Sídlo: 05201 Spišská Nová Ves, Mišíkova 4

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42051380 

Číslo účtu: IBAN SK6902000000002552849458,  kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme.                                                                      

                                                                                                          Výbor Slovenského Leonberger Klubu