3. časť - Psie infekcie a choroby

Psinka

Psinka je veľmi nebezpečné vírusové ochorenie psov a noriek. Infekcia sa prejavuje v niekoľkých formách : pľúcnej, katarálnej (postihuje zažívací trakt), nervovej, kožnej.

Zvlášť náchylné sú šteňatá,  ale ochorieť môžu aj staršie zvieratá. Dostavujú sa horúčky, nechutenstvo, výtoky z očí a nosa, kašeľ, zvracanie a hnačka, apatia zvierat. Pri postihnutí nervového aparátu vídame tiež kŕče a často dochádza k úhynu chorých psov. Nebezpečenstvo psinky spočíva tiež v tom, že aj u úspešne vyliečeného psa sa môžu v priebehu života objavovať komplikácie (postihnutie zubnej skloviny, tzv psinkový chrup, postihnutie kĺbov, zášklby rôznych svalových skupín, epileptiformné záchvaty). Vírus psinky je pomerne citlivý na vyššie teploty, ale v zimnom období môže naopak prežívať v prostredí aj niekoľko týždňov.

Parvovírus

Parvovírus (všeobecne nazývaný len "parva") spôsobuje vysoko nákazlivé ochorenie psov, ktoré sa prejavuje zvracaním a hnačkami a často končí úhynom. Parvovírus nachádzame veľmi často v populácii šteniat. Najčastejším zdrojom vírusu je kontaminovaný trus, ktorým sa nakazí jeden pes od druhého. Pasívne sa môže prenášať parvovírus tiež kontaminovanou srsťou, labkami a infikovanými predmetmi. Postriekané klietky, topánky či rôzne predmety, s ktorými infikovaný pes prišiel do styku, môžu byť tiež zdrojom vírusu pre vnímavého psa. Parvovírus je navyše extrémne odolný ako proti vysokým a nízkym teplotám, tak i proti väčšine dezinfekčných prostriedkov. Jeho prežitie v truse sa odhaduje na roky.

Upozornenie!!! Ak sa v domácnosti nachádzal pes s klinickými prejavmi psinky a parvovirózy (nezáleží na tom, či sa vyliečil alebo uhynul alebo bol utratený) je potrebné aj napriek dôkladnej dezinfekcii všetkých priestorov a prostredia počkať s príchodom nového šteňaťa aspoň pol roka, alebo si zaobstarať šteňa už plne očkované, s dostatočnou hladinou protilátok proti týmto infekciám. V praxi to znamená priviesť si dobre naočkované šteňa staršie ako 4 mesiace.

Koronavirus

Koronavirus je vedľa parvovírusu ďalší vírus, ktorý je dnes najčastejšou príčinou vírusovej hnačky. Môže postihovať psov každého veku, najčastejšie sa však vyskytuje u šteniat. Príznaky ochorenia sú hnačky, zvracanie, silný smäd, nechutenstvo a celková spustnutosť. Môžu sa vyskytovať aj prípady, keď sa pes nakazí oboma vírusmi - ako parvovírusom , tak aj koronavírusom - naraz. Súčasná infekcia rôznymi vírusmi a pridruženou bakteriálnou mikroflórou vedie často k ťažkému zápalu zažívacieho traktu a k úhynom .

Infekčná hepatitída psov

Infekčná hepatitída psov je vírusové ochorenie postihujúce predovšetkým pečeň. Niekedy prebieha ochorenie bez výrazných klinických príznakov (inaparentná infekcie). Môže dochádzať k zákalom rohovky, väčšinou jednostranným, ktoré však môžu po odznení nákazy bez následkov zmiznúť. Ak sa dostavujú klinické príznaky ochorenia, ide o horúčku, zvracanie, hnačka a predovšetkým o bolesti brucha v krajine za chrupavkou hrudnej kosti. Mimo zápalu pečene sa u chronických prípadov dostavuje tiež ťažké postihnutie obličiek.

Infekčná tracheobronchitída

Infekčná tracheobronchitída (dlho známe ochorenie pod názvom "psincový kašeľ") je akútne, vysoko nákazlivé ochorenie, ktorého podstatou je infekcia komplexom rôznych vírusov a baktérií. Ide predovšetkým o adenovírusy, vírus parainfluenzy psov, reovirus psov, môžu sa pridružiť aj ďalšie vírusy (napr. vírus psinky a parvovírus, príp. , Mykoplazmy). Ako sekundárne bakteriálne mikroflóra sa pridružujú mnohé baktérie, ktoré komplikujú prvotné ochorenie a zhoršujú jeho klinický obraz. Z bakteriálnej mikroflóry je to predovšetkým Bordetella bronchiseptica, ktorá spolu s vírusmi navodzuje ťažký priebeh infekcie. Ako hlavný príznak sa u tohto infekčného ochorenia veľmi výrazne prejavuje silný kašeľ s vracaním a dávením, dostavujú sa tiež výroky, často až hnisavé z očí a nosa.

Borelióza psov (lymeská choroba)

Borelióza psov (lymeská choroba) je zdĺhavá bakteriálna infekcia, ktorá môže navodiť dlhodobo bolestivé stavy. Hlavnými príznakmi sú artritídy s náhlym vznikom značných bolestí, dostavuje sa krívanie, horúčky, nechutenstvo, apatia a depresia. Ťažké formy boreliózy postihujú srdce, mozog a obličky.

Leptospiróza

Leptospiróza je bakteriálne ochorenie, ktorého pôvodca - leptospirám - nachádzame veľmi často u voľne žijúcich zvierat, ktoré ich môžu po dlhú dobu vylučovať a šíriť tak infekcii. Pes sa nakazí priamo od chorých zvierat alebo pitím kontaminovanej vody. Ako hlavné príznaky možno uviesť vysoké horúčky, žltačku, hemorágie na slizniciach a krv v truse. Niektoré sérovarmi leptospír sú prenosné na človeka a vysoko nákazlivé (Weilova žltačka).

Besnota

Besnota je jedna z najobávanejších veľmi nebezpečných nákaz zvierat. Atakuje mozog a ochorenie končí vždy smrťou. Psy sa môžu nakaziť po pohryznutí od rozzúreného voľne žijúceho zvieraťa (napr. od líšky a jazveca). Ide o veľmi nebezpečné ochorenie, pretože sa môže nakaziť nielen rad domácich zvierat, ale aj človek - po pohryzení alebo poranení od infikovaného psa či mačky. Preto je očkovanie proti besnote u psov starších ako 6 mesiacov povinné a musia byť každoročne obnovovať.

Ako chrániť našich psov pred uvedenými nákazami?

Ochrana pred infekčnými chorobami je spojená jednak s všeobecnou starostlivosťou o zdravie, zabezpečením optimálnej výživy o dobrej kondície zvierat jednak obmedzením styku nášho zverenca s nakazenými zvieratami. Ďalším predpokladom je však nutnosť mať svojich psov v imunite proti uvedeným infekčným chorobám a pravidelným ochranným očkovaním udržiavať trvale vysoké hladiny špecifických protilátok. Len veterinárny lekár Vám odborne poradí aká vakcinačná schéma je pre Vášho psa najlepšia. Aj tu totiž záleží na mnohých okolnostiach: vek psa, prostredie v ktorom žije, optimálny čas očkovania (v akom veku psa začať očkovať a v akých intervaloch pokračovať), zdravotný stav Vášho psa v čase očkovania, výber vakcíny, prevedenie vlastného očkovania. Využitím a dodržiavaním dobrých odborných rád a služieb Vášho veterinárneho lekára môžete udržiavať svojho zverenca v dobrom zdravotnom stave a prežiť s ním veľa radostných chvíľ a spokojné spolunažívanie po mnoho rokov. Psi každého veku a každého plemena sa môžu stať nosičmi vírusov a baktérií a tým zdrojom infekcie pre vnímavé zvieratá. Ide predovšetkým o nasledujúce infekčné choroby, proti ktorým možno psov úspešne vakcinovať: besnota, psinka, parvoviróza, koronaviróza, infekčná hepatitída, infekčná tracheobronchitída, parainfluenza psov, borelióza (lymeská choroba) a leptospiróza.