Krycie listy za rok 2013

Chovateľská stanica                     suka                                                     pes                                                                                                   počet šteňat

1. Leon Kráľovce                Fatira z Leonkovho raja         x             Curlie Amad Happy leon                                                       1

1. Z leonkovho raja           Sherry lady oaza wschodu    x             Juhaszvari-Kedves JUP-JUP                                             14

2. Maxilen Ymachri´s      Indiana Diamond                       x             Nando v. Jerichover land                                                    Krytie neúspešné

3. od Pálfych                         Margaréta od Pálfych             x              Hagar vom Kloster lorch                                                      9

4. Ketyland                           JUHÁSZVÁRI KEDVES HÉRA    x        BAVARUKI  ETIENNE  NAT                                                 Krytie neúspešné

5. Ketyland                           KATJA Florencie ZAŘICKÉ    x             BAVARUKI  ETIENNE  NAT                                                Krytie neúspešné

6. Hasčíkova                       Fanny zo Šárskych vôd            x             proff Lowe von Blumengarten                                         Krytie neúspešné

7. von Mlynchok              Gera z Leonkovho raja             x              Lokrik P. Bora z Milotiček                                                    4

8. Lord of Lion                   Celline Jökll Galaxy Oss          x              Lenny P.Bora z Milotiček                                                     Krytie neúspešné

9. Lionsace                         Ginnie Ensson Bohemia          x              Nando v. Jerichover land                                                    Krytie neúspešné

10. chatayan                     Grace vom Dreiburgenland   x               Proff Lowe von Blumeng.                                                    Krytie neúspešné

11. Leon Kráľovce          Alia Alba Leon Kráľovce      x                  Cappuccino vanika vom bau.                                               6

12. Z leonkovho raja   JUHÁSZVÁRI KEDVES Lindear x          Alex Benjamina od Holeš.                                                     Krytie neúspešné

13. Lionsace Ginnie      Ensson Bohemia                             x          Nando v. Jerichover land                                                      Krytie neúspešné