Oznamy, informácie

 Členský poplatok

Vážení členovia SLK,

dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť, že v súlade s § 5 čl. 10 a § 6 čl. 2  pís. a) Stanov Slovenského Leonberger Klubu je potrebné uhradiť na účet SLK číslo SK 6902 0000 0000 2552849458 členský poplatok za rok 2020 vo výške 25,- EUR do 31. januára 2020.

Aj vďaka Expodomu zvyšujeme úroveň

Klubové akcie Slovenského Leonberger Klubu prezentujú a popularizujú plemeno Leonberger na verejnosti. Jedná sa predovšetkým o  „outdoorové akcie“, kde je našim záujmom vytvoriť pre pracovné komisie aj vzhľadom na počasie čo najlepšie podmienky.

„Expodom – predaj záhradných altánkov“  ponúkol a následne aj daroval Slovenskému Leonberger Klubu v rámci sponzoringu skvelý predajný stánok. To umožní vďaka „Expodomu“ organizátorom klubových podujatí vytvoriť na ich prácu krajšie a lepšie prostredie. 

„Expodom“ sa špecializuje na predaj rýchlorozkladacích nožnicových stanov. Má dlhoročnú tradíciu. Svojim prístupom k Slovenskému Leonberger Klubu nás príjemne prekvapil, keď sa rozhodol, že nám tento záhradný stan daruje. Touto cestou mu vyslovujeme jedno veľké  Ď A K U J E M E !!!

                                                                                                     Výbor SLK

Test na LEMP

Vážení členovia SLK,

radi by sme Vám touto cestou oznámili spustenie nového genetického testu u plemena Leonberger, ktorý pre chovateľov plemena vykonáva Inštitút genetiky Univerzity v BERNE. Jedná sa o prednedávnom objavenú príčinnú mutáciu, spôsobujúcu chorobu psov s názvom Leukoencefalomyelopatia (LEMP). V prílohách nájdete viac informácií o tomto onemocnení, interpretáciu výsledkov testov, aktuálne odporúčania pre chov a objednávkový formulár vrátane inštrukcií pre zasielanie krvnej vzorky. Výbor SLK v súčasnosti posudzuje informácie a odporúčania Inštitútu genetiky Univerzity v BERNE a konzultuje ich s odbornou verejnosťou na Slovensku. Odporúčame všetkým členom klubu podrobne sa s uvedenými informáciami oboznámiť. Viac informácií a odporúčania SLK poskytne výbor členskej základni na Členskej schôdzi SLK 20. mája 2017.                                                                                                                                                                           Výbor SLK    

Interpretácia LEMP                              Genetické testovanie na LEMP                                      Formulár na testovanie LPN+LEMP

 

Konečné výsledky súťaže Leonberger of the Year 2017

Vážení členovia SLK,

na základe Vami zaslaných výsledkov umiestnenia Vašich leonkov na jednotlivých výstavách v roku 2017, na základe zverejnených "Výsledkov z klubových a špeciálnych výstav" SLK a partnerských leonberger klubov a na základe Vami zaslaných pripomienok k zverejneným „predbežným výsledkom“ klubovej súťaže bolo Výborom SLK v súlade so schválenými Propozíciami klubovej súťaže vypracované "Konečné poradie" klubovej súťaže Slovak Leonberger of the Year. Vyhlásenie výsledkov súťaže vykonáme na Klubovej výstave v Mošovciach.

                                                                                                      Výbor SLK  

Konečné výsledky

 2% z daní

Nenechajte prepadnúť svoje 2%, ale rozhodnite sami, na čo budú použité. SLOVENSKÝ LEONBERGER KLUB – O.Z. splnil všetky zákonné podmienky a môže tento rok žiadať o 2% z daní. Podrobné informácie nájdete vľavo v ponuke 2% z daní.

 Jesenné klubové stretnutie

Vážení členovia klubu,

v súlade s Plánom SLK na rok 2017 sa jesenné klubové stretnutie naplánované na termín 17.-19.11.2017 pre minimálny záujem členov neuskutoční.                                                                                                                          Výbor SLK  

  Profil DNA

Výbor SLK navrhuje na ČS SLK 20.5.2017 v Tajove prerokovať otázku zavedenia povinného vyšetrenia jedincov na stanovenie DNA profilu.                                                                                                                                                                            Zároveň Vás výbor SLK pozýva na prezentáciu pani Dr. Daniely JAKABOVEJ, PhD zo špecializovaného genetického laboratória VETGENE, ktorá sa uskutoční 20.5.2017 o 16,00 hodín v Tajove (po ukončení Klubovej výstavy SLK). 

 2% z daní

Nenechajte prepadnúť svoje 2%, ale rozhodnite sami, na čo budú použité. SLOVENSKÝ LEONBERGER KLUB – O.Z. splnil všetky zákonné podmienky a môže tento rok žiadať o 2% z daní. Podrobné informácie nájdete vľavo v ponuke 2% z daní.